Efter Odder lille Friskole

Udskriv

Når eleverne forlader Odder lille Friskole modtager de et afgangsbevis, der beskriver den enkelte elev fagligt, socialt og personligt. Iagttagelser og vurderinger igennem det 9. skoleår, danner baggrund for dette afgangsbevis.

Typisk går elever fra Odder lille Friskole videre på efterskole i 10. klasse. Efterskolerne giver ofte positive tilbagemeldinger på elevernes aktive deltagelse.

Ved direkte overgang til en ungdomsuddannelse (gymnasiale og erhvervsuddannelser) skal OLF-elever op til en adgangsprøve i stedet for folkeskolens afgangsprøve. Dette har hidtil ikke været noget problem.

Ud over et fagligt niveau, der svarer til folkeskolens, har OLF-elever gennem hele skoleforløbet tilegnet sig en række færdigheder, der er meget værdifulde og efterspurgte i det videre uddannelsessystem. Så som at arbejde projektorienteret og selvstændigt, foretage valg og vise initiativ, fremlægge for andre osv.  
 

Oversigt over OLF-elevers vej efter 9 klasse:

2009:   
- 3 fortsatte i 10. klasse (2 på folkeskole, 1 i ungdomsskole)
- 4 tog på efterskole  (10. klasse)
- 1 udvekslingsstudent i USA
- 1 på Ungdomsuddannelse med bestået optagelsesprøve.

2008:   
- 1 elev gik videre i 10. klasse på en folkeskole
- 7 elever gik på efterskole (10. klasse) 
- 6 elever gik direkte på gymnasiet, hvoraf alle bestod optagelsesprøven!

2007:    
- 3 elever gik videre i 10. klasse på en folkeskole
- 10 elever gik på efterskole, 10. klasse
- 1 elev gik direkte på gymnasiet - uden optagelsesprøve!

 

Sidst opdateret: 23.11.2009 af bb